olvasni jó!útba igazítunkjátssz!szeretlekünnepelj!adni jó!
Egyéni keresés
hirdetés

Ha va­la­ki a­u­tót sze­ret­ne vá­sá­rol­ni, több szem­pont a­lap­ján mér­le­gel­ni kell azt, hogy ú­jat vagy hasz­nál­tat vesz, il­let­ve hogy mi­lyen már­kát. Na­gyon fon­tos az gép­jármű é­let­ko­ra is. Min­den­kép­pen át kell vizs­gál­tat­ni szak­em­ber­rel.